درباره مجموعه

 گورمه مارکت : نياوران، تقاطع خيابان عمار و فرمانيه، دپارتمان استور روشا
 فروشگاه شهروند ايران زمين : ميدان صنعت، خيابان ايران زمين
 فروشگاه شهروند بهرود : ميدان سرو، شهرک مخابرات، انتهاي بلوار پيام
 فروشگاه شهروند بيهقي : ميدان آرژانتين
 فروشگاه شهروند المپيک : ميدان المپيک، سه راه زيبادشت بالا، روبروي منبع آب
 فروشگاه شهروند بوستان : ميدان پونک، مجتمع تجاري بوستان
 بازار صادقيه : خيابان خسروشمالي
  بازار سردار جنگل : ميدان پونک، نبش اتوبان سردار جنگل
 بازار آزادگان : خروجي همت، خروجي هنگام، خيابان آزادگان
 بازار ترنج : رسالت، روبروي متروي باقري
 بازار نارنج : کيلومتر 16 مخصوص، شهرک دانشگاه
 بازار براتلو : خيابان کاشاني، خيابان شهيد براتلو
 بازر شهيد نجيبي : شهر ري
 بازار نبي پور : شهر ري
ميدان بهمن غرفه 35


فایلهای پیوست
شرحمشاهده
No records to display.

© 2015 مجتمع کشت و صنعت سبزدشت. All Rights Reserved.

ابتدای صفحه